Poplatky a služby


Registrace  uživatelů:

  děti                                    zdarma
  dospělí                               10 Kč
  důchodci                           10 Kč
  studenti                             zdarma
  právnická osoba              10 Kč

Upomínky:
1. upomínka                    bez poplatk
2. upomínka                    bez poplatku
3. upomínka                    50 Kč

Výlohy spojené se ztrátou dokumentu :
cena knihy
výlohy za zpracování dokumentu           100 Kč

Meziknihovní výpújční služba :  
odeslání žádanky               bez poplatku

Tiskové výstupy :  
kopie 1 strana                     2 Kč